Samma Kulör

Skuggor och omgivning påverkar hur vi upplever en kulör

Titta på bilden och du ser en grå och vit ruta, eller hur?

Håll ett finger för bilden mellan rutorna
(så en ruta är över fingret och en under fingret)

Samma kulör!!!!!