Vi prissätter enheterna enligt följande:

Lådfront  = en låda som är max 19cm hög.
Lådfront som är bredare än 40 cm = prissätts som grytlåda.
Grytlåda
= en låda som är högre än 19 cm men inte bredare än 40 cm.
Grytlåda som är bredare än 40 cm = prissätts som en liten lucka.
Liten lucka =
en lucka som är max 100cm hög.
Stor lucka = en lucka som är högre än 100 cm.
Liten täcksida (max 100cm)= prissätts som liten lucka.
Stor täcksida (max 179cm) = prissätts som en stor lucka.
Extra stor täcksida
(högre än 180) = Se prislistan.

Vi har 2 priskategorier:

- Idag sprutmålat med täckande kulör

- Idag handmålat, träfärgat, laminat, lasyr